REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

DZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. Sklep internetowy FIUFIUSTORE , dostępny pod adresem www.fiufiustore.com prowadzony jest przez firmę BR OUTSOURCING Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 22/U1 , 70-302 Szczecin , nr NIP: 852-259-70-47 , REGON: 321197221 (dalej Właściciel). 
 2. Sklep prowadzi sprzedaż konfekcji damskiej (odzieży, obuwia, akcesoriów) 
 3. W celu korzystania ze sklepu niezbędnymi są: 
 4. a)      posiadanie dostępu do Internetu, 
 5. b)      posiadanie adresu e-mail, 
 6. c)      zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej (z wyłączeniem Internet Explorer w wersji starszej niż 7.0), 
 7. d)      akceptacja plików „cookies”, 
 8. e)      zainstalowanie wtyczki Flash Player. 

DZIAŁ II 

WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 1. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna – sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem. 
 2. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego. 
 3. Wysyłka zakupionego produktu/produktów realizowana jest w terminie:
 4. a)     1 do 3 dni w przypadku produktów, które znajdują się w magazynie, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia lub od daty zaksięgowania przelewu (płatność przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24),
 5. b)      w przypadku towarów oznaczonych jako „produkt niedostępny” oraz produktów kupowanych na zamówienie czas realizacji ustalany jest indywidualnie, po przesłaniu przez Klienta zapytania. Towar zamawiany jest na życzenie Klienta, po zaakceptowaniu przez niego terminu realizacji.
 6. Sklep obsługuje tylko Klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce oraz w dowolnym państwie należącym do Unii Europejskiej.

DZIAŁ III

CENY PRODUKTÓW I KOSZTY PRZESYŁKI

Ceny zamieszczane przy oferowanym przez sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów (Klient widzi te koszty) i ponosi je Klient.

DZIAŁ IV

FORMA PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIA
 1. Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony można dokonać:
 2. a)    tradycyjnym przelewem bankowym na konto bankowe Właściciela,

 b )    systemem płatności on-line Przelewy24,

 1. Na poleceniu przelewu/wpłaty należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz oznaczenie zamówionego towaru (nr zamówienia).
 2. Sklep wystawia dokumenty sprzedaży – dowody zakupu (faktura VAT, paragon). W przypadku konieczności zamieszczenia na fakturze danych innych niż zamówieniu należy mailowo lub pisemnie poinformować Właściciela o wprowadzonych zmianach.

DZIAŁ V

REKLAMACJE I ZWROTY
 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu, o ile w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową  zawiadomi o tym właściciela sklepu wyznaczonym terminie  droga mailową.  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie  formularza zwrotu lub reklamacji pobranej i wysłanej ze strony sklepu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać:
 3. a)      poprzez e-mail na adres: reklamacje.fiufiu@gmail.com,
 4. c)      za pomocą formularza dostarczonego razem z zamówieniem,
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Właściciel nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 6. Klient, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie, o którym tu mowa, można złożyć:
 7. a)      poprzez e-mail na adres: reklamacje.fiufiu@gmail.com,
 8. b)  za pomocą formularza dostarczonego razem z zamówieniem,

       (mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe)

 1. W przypadku skorzystania przez Kupującego z ww. uprawnienia zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 2. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby przedsiębiorstwa (osoby prawnej, działalności gospodarczej).
 3. Towary z wyprzedaży nie podlegają zwrotom i reklamacjom.

DZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Właściciel sklepu informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej.
 2. Właściciel zwraca uwagę, że sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim.
 3. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03.11.2020r.